säteilyturvakeskus

Mittaa radon, asu turvallisesti
Suosituimmat

Mittaa radonin määrä kotona – asu turvallisesti

Radon on maaperässä muhiva uraanin hajoamiskaasu, joka päätyy perustusten ja lattianrakosten kautta rakennuksiin ja kertyy sisäilmaan. Suurina pitoisuuksina radon aiheuttaa keuhkosyöpää. Vuosittain 2000 suomalaista sairastuu